Войтак Мария - Maria Wojtak
Войтак Мария - Maria Wojtak

Prof., dr hab., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Основные направления научных исследований: stylistyka, genologia lingwistyczna, tekstologia, mediolingwistyka, teolingwistyka, dyskursologia.

E-mail: maria.wojtak@neostrada.pl

Важнейшие публикации:

1. O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Lublin,1988.

2. Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. Lublin, 1993.

3. Gatunki prasowe. Lublin, 2004.

4. Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin, 2008.

5. Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin, 2010.

6. Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów, 2011.

НОВОЕ В ФОТОАРХИВЕ
Логин
Пароль
запомнить
Регистрация